Lupus sa vyskytuje u ľudí na celom svete. Môže vznikať v každom veku. Oveľa častejšie postihuje ženy. Ochorenie zvyčajne začína vo veku 15. až 40.rokov a u žien sa vyskytuje asi deväťkrát častejšie ako mužov. Lupus však môže začínať aj u detí alebo starších ľudí. SLE vo všeobecnosti nie je časté ochorenie, objavuje sa asi 20-50 prípadov na 100 000 obyvateľov ročne.