Cieľom týchto opatrení sú predovšetkým zmeny životného štýlu. Pacienti sa musia vyhýbať slnečnému žiareniu. Musia sa naučiť ovládať stres, dopriať si dostatok odpočinku a spánku. Vyhýbať sa chladu, riziku infekcií. Mali by prestať fajčiť a začať sa zdravo stravovať. Rovnako ako pacienti, mali by byť o ochorení, jeho liečbe i režimových opatreniach informovaní aj príbuzní pacienta.