Tehotenstvo pri lupuse

Až 90 % pacientov s lupusom sú mladé ženy a mnohé z nich trápi, či budú môcť mať zdravé dieťa. Vo všeobecnosti lupus nepostihuje plodnosť ženy. Avšak niektoré lieky, napríklad kortikosteroidy, niektoré imunosupresíva, ako aj vzplanutie ochorenia môžu spôsobiť nepravidelnosť menštruačného cyklu, prípadne predčasné ukončenie menštruácie. Plánovanie tehotenstva u pacientok s lupusom býva zložitejšie, pretože musí zohľadňovať aktivitu lupusu, liečbu, ktorú pacientka v danom čase užíva, ale aj pridružené choroby, ktoré by mohli priebeh tehotenstva ovplyvniť.

Našťastie väčšina žien s lupusom môže otehotnieť a porodiť zdravé dieťa. Tehotenstvo by však malo byť vždy plánované. Ideálny čas na tehotenstvo je obdobie počas remisie. Ženy, ktoré otehotnejú v čase ústupu príznakov, majú nižšie riziko komplikácií, ako aj náhlych vzplanutí lupusu počas tehotenstva a celkovo majú vysoké šance na úspešné tehotenstvo.

Pacientka by mala byť častejšie sledovaná u reumatológa i gynekológa pre riziko zhoršenia ochorenia počas tehotenstva i po pôrode. Napriek väčšine úspešných tehotenstiev však netreba zabúdať, že lupus môže spôsobiť komplikácie, napríklad predčasný pôrod či narodenie mŕtveho plodu. Zvláštnu pozornosť treba venovať najmä pacientkám s lupusom, ktoré majú poškodené obličky, anti-fosfolipidový syndróm (riziko tvorby krvných zrazenín) alebo určité protilátky v krvi (tzv. anti-Ro alebo anti-La protilátky).

V prípade plánovania tehotenstva sa treba vždy poradiť so svojim lekárom o možnostiach ďalšej liečby i rizikách, ktoré tehotenstvo prináša.

Liečba lupusu počas tehotenstva

Niektoré lieky, ktoré sa pri liečbe lupusu využívajú, sú bezpečné aj počas tehotenstva. Iné však môžu mať negatívny vplyv na plod, preto by sa ich užívanie musí počas tehotenstva prerušiť:

  • Kortikosteroidy sa vo všeobecnosti považujú za bezpečné aj počas tehotenstva. Ich dávka by však mala byť čo najnižšia, ale dostatočná na to, aby udržala ochorenie pod kontrolou.
  • Nesteroidné protizápalové lieky - počas tehotenstva by sa im žena mala vyhýbať, s výnimkou prípadov, kedy liečbu prehodnotí a odporučí lekár
  • Antimalariká - podľa niektorých štúdií sa užívanie hydroxychlorochínu počas tehotenstva nevylučuje, no ani sa neodporúča. Liečbu a jej prípadné riziká by mal vždy zhodnotiť lekár.
  • Cytotoxické látky - nesmú sa užívať počas tehotenstva. Ich užívanie by žena mala ukončiť už niekoľko mesiacov pred plánovaným tehotenstvom.