Srdce a lupus

Medzi najčastejšie komplikácie srdca pri lupuse patrí postihnutie osrdcovníka - perikarditída. Pacient môže mať pichavé bolesti na hrudníku pri dýchaní, niekedy aj teplotu. Tieto ťažkosti po liečbe vymiznú. Inokedy sa v osrdcovníku môže hromadiť tekutina, ktorá býva zvyčajne bezpríznaková a zistí sa len pri echokardiografickom vyšetrení, zriedkavo sa jej množstvo môže zvýšiť natoľko, že pacienta ohrozí na živote a vyžaduje chirurgický zákrok. Pacienti s lupusom majú tiež vyššie riziko kôrnatenia tepien (aterosklerózy), ktoré sa objavuje v mladšom veku, ako u ľudí bez lupusu, a v dôsledku toho majú aj vyššie riziko vzniku srdcového infarktu. U malého počtu pacientov sa môže objaviť aj postihnutie srdcových chlopní, ktoré zvyčajne nespôsobuje žiadne ťažkosti. Len veľmi zriedkakedy je potrebná náhrada umelej chlopne.