Poradňa lekára

diagnostika alebo vylúčenie lupusu

Otázka zo dňa: 11. 3. 2012, Meno: Viera Durianovádia
Dobrý deň, v prvom rade by mal vzťah lekár-pacient fungovať bez nejakých komunikačných problémov. Ak to tak nie je, možno by ste mali uvažovať nad zmenou lekára. Všetky spomínané príznaky sa môžu vyskytnúť aj v rámci reumatoidnej artritídy, kde okrem artritídy dochádza aj ku orgánovému postihnutiu, ale tiež môže ísť o prekryvný syndróm, takže je potrebné doplniť vyšetrenie autoprotilátok špecifických pre SLE (anti-dsDNA, anti-DNP, anti-ENA...) Avšak bolesť obličiek ako taká je skôr prejavom akútneho zápalu, ak je chronická, trvá dlhšie, pravdepodobne ide o prenesenú bolesť z iných štruktúr. Je potrebné doplniť ultrazvukové vyšetrenie brušnej dutiny, pri vyšetrení moču okrem malej proteinúrie bol aj nejaký ďalší nález? (prítomnosť hematúrie-krv v moči, baktérií, valcov ...) Vyšetrením s najväčšou diagnostickou hodnotou je biopsia obličiek. Bolesti hlavy pravdepodobne súvisia s výstupom krvného tlaku, ktorý je potrebné zaliečiť (vhodné liečivá zo skupiny ACE inhibítorov, ak máte kreatinín pod 180; resp. betablokátor ), samotný zvýšený krvný tlak, proteinúria (tiež by mala byť prítomná hematúria) a opuchy viečok môžu byť prejavmi nefritického syndrómu – neprekonali ste pred pár týždňami infekciu horných dýchacích ciest? Ako dlho trvajú tieto prejavy? Kŕče, tiky a svalové zášklby by mohli súvisieť s poklesom hladín vápnika a magnézia v krvi, odporúčam doplniť mineralogram (Ca , K, Na, Mg ). Tiež odporúčam kontaktovať opätovne NÚRCH Piešťany ohľadom kontrolného vyšetrenia a prehodnotenia liečby pri progresii ochorenia.

Späť