Poradňa lekára

antikoncepcia

Otázka zo dňa: 20. 3. 2013, Meno: Anita
SLE je chronické zápalové ochorenie, pri ktorom je prirodzene vyšší sklon ku hyperkoagulačnému stavu, t.j. zvýšená náchylnosť ku vnútrocievnemu zrážaniu krvi, trombóze. Hormonálna antikoncepcia ešte viac prispieva k zvýšeniu tohto rizika. Určite by bolo treba individuálne zvážiť riziko (pomerne vysoké) a benefit takejto liečby. Pokiaľ by bola vyhodnotená ako nutná, je potrebné pravidelné monitorovanie hemokoagulačných parametrov, prípadne pridanie protektívnej dávky antikoagulancií do chronickej terapie.

Späť