Poradňa lekára

Sjorgenov syndrom, rayanud. fenonem ruk a bolesti kolien

Otázka zo dňa: 7. 2. 2013, Meno: miroslava
Dobrý deň, p. Mgr. Pizova, príznaky, ktoré popisujete, naozaj suponujú reumatologické ochorenie, avšak bez validných laboratórnych nálezov, resp. zobrazovacích metód nie je nateraz možné určiť definitívnu diagnózu iba na základe symptómov. Okrem toho tieto príznaky sú veľmi nešpecifické vrámci systémových ochorení. Môžu sa vyskytovať v podstate u všetkých ( Sjögrenov syndróm, SLE, reumatoidná artritída, vaskulitídy a ďalšie....) ochorení z tejto skupiny. Zároveň je dôležitý aj časový údaj, väčšinou sa jedná o obdobie viac ako 6 týždňov. A tiež platí skutočnosť, že niekedy sa takéto ochorenie začína veľmi nešpecificky, nemá hneď na začiatku vyjadrené typické príznaky a ani laboratórna pozitivita nemusí byť prítomná. Stav si určite vyžaduje pravidelné monitorovanie. Spádové reumatologické ambulancie sú oprávnené indikovať prakticky všetky potrebné diferenciálno diagnostické vyšetrenia,po vylúčení infekčnej genézy a fókusu určite autoprotilátkový profil, ktorý by podstatne mohol prispieť k objasneniu stavu a definitívnej dg. Je potrebné vedieť, že určité druhy autoprotilátok sú pre danú dg. vysoko špecifické s pomerne vysokým stupňom záchytu a tvoria aj diagnostické kritériá. Napr. pri SLE sú antinukleárne protilátky pozitívne vo viac ako 95%,pri RA anti-CCP protilátky vo viac ako 70%, reumatoidný faktor v 75-90% atď..., ich špecifickosť pre danú dg sa pohybuje nad 95%, čiže šanca, že sa niečo v laboratórnych výsledkoch "nájde", je pomerne vysoká. Ad Raynaudov syndróm- túto diagnózu nemožno určiť iba podľa toho, že máte v chlade studené ruky. Tiež musá spĺňať presné kritériá, ako pozitívny chladový test, pletyzmografiu, resp. USG ciev. Ad Sjögrenov syndróm- tiež tu sú presné kritériá: pozitivita protilátok anti-SS-A/Ro, anti-SS-B/La, dokumentovaná suchosť slizníc (xerostómia, xeroftalmia) -na uvedené slúži USG, resp. biopsia slinných žliaz, žuvačkový test, vyšetrenie rohovky štrbinovou lampou, test bengálskou červeňou. Takže tieto dg chápem ako pracovné,suspektné, nie potvrdené. K celej skupine týchto ochorení by som chcela uviesť, že aj keď ide o chronické choroby, striedajúce rôzne dlhé obdobia remisie a vzplanutia, sú dnes liečiteľné, choroba kompenzovaná a podstatne modifikovaná v závažnosti prejavov. S príchodom biologickej liečby sa pre mnohých pacientov kvalita života podstatne zlepšila. Samozrejme najlepšie je byť zdravý. Kedže zatiaľ nic nemáte potvrdené, prajem Vám veľa šťastia.

Späť