Poradňa lekára

Tetování

Otázka zo dňa: 19. 1. 2013, Meno: Petra S.
Dobrý deň, Agáta. Systémový lupus erythematosus je autoimunitné ochorenie, kde organizmus "prehnane" reaguje aj na vlastné bunkové štruktúry, nehovoriac o cudzích telesách, za čo musíme považovať mikropigmenty implikované do pokožky, Tieto vyvolajú odpoveď organizmu v podobe zápalu (lokálneho alebo aj systémového- reaktivácia ochorenia). Uvedený výkon môže byť organizmom vnímaný aj ako stresový faktor, čo je spúšťač či aktivátor ochorenia. Taktiež obnáša riziko prenosu hepatitídy (u časti pacientov nie je odporúčaná ani vakcinácia). Lokálnym problémom môže byť vyššie spomínaný zápal v rane a okolí, spomalené hojenie rany, sklon ku keloidom- nadmernej a esteticky nevzhľadnej jazve (častý problém), sprievodným hyper- resp. hypopigmentáciám a ďalším neestetickým kožným prejavom. Popisované boli aj prípady(najmä pri diskoidnom lupuse), kde lokálne dochádzalo v oblasti jazvy k výskytu tzv. Koebnerovho fenoménu. Samozrejme riziko týchto problémov je úmerné aktuálnej aktivite ochorenia, čiže je možné, že v čase remisie prebehne výkon bez ťažkostí, ale predstavuje permanentné riziko v podobe trvalej prítomnosti cudzieho materiálu v organizme. Odporúčam preto zvážiť riziká a benefit.

Späť