Poradňa lekára

Môže to byt lupus?

Otázka zo dňa: 25. 12. 2012, Meno: Jarmila
Dobrý deň, Jarmila. Všetky uvedené príznaky ako migrujúce bolesti kĺbov, padanie vlasov, potenie, nadmerná únava, možný Raynaudov fenomén a tiež anamnéza atopického ekzému nasvedčujú, že ide o zatiaľ bližšie nešpecifikované ochorenie, ktoré postihuje aj kĺby a kožu (môžu to byť len príznaky iného nereumatologického ochorenia). Keďže však predpokladám, že všetky potrebné diferenciálno-diagnostické testy máte za sebou (neuvádzate endokrinológa- zvážiť), naozaj by ste mali byť pravidlene sledovaná u reumatológa, u ktorého je potrebné priebežne absolvovať laboratórne kontroly (zápalové parametre, biochémia, krvný obraz, moč chemicky+sediment), vyšetrenie spektra autoprotilátok, prípadne zobrazovacie metódy na monitorovanie možnej progresie kĺbového poškodenia (udávate zhoršenie bolesti kĺbov)- z uvedeného materiálu by malo byť možné stanoviť diagnózu, aj keď v niektorých prípadoch naozaj až s určitým časovým odstupom (štatisticky priemerná doba stanovenia diagnózy od objavenia sa prvých príznakov napr. pri SLE je približne 1,5 roka). V rámci potvrdenia Raynaudovho fenoménu by ste mali absolvovať diagnostické vyšetrenia (chladový test, pletyzmografia, kapilaroskopia, doppler. ultrazvuk ciev, prítomnosť chladových protilátok...) Stav vyžaduje pravidelné monitorovanie a v prípade zhoršenia ťažkostí aj adekvátnu liečbu, aspoň symptomatickú na zmiernenie jednotlivých príznakov do určenia diagnózy.

Späť