Poradňa lekára

Lupus a tehotenstvo

Otázka zo dňa: 14. 11. 2012, Meno: Martina
Dobrý deň, Martina. Vaša otázka je pomerne obsiahla, dúfam, že odpoviem v dostatočnom, ale únosnom rozsahu. Tehotenstvo v priebehu SLE je vhodné plánovať vtedy, ak je ochorenie dlhodobejšie vo fáze remisie- t.j. v kľude, je udržiavané pod kontrolou bazálnymi (najnižšími účinnými ) dávkami liekov, resp. bez liečby. Ideálne je, ak nemáte aktívnu obličkovú chorobu, počas gravidity často dochádza ku aktivácii zápalového procesu, ktorý je zároveň ťažšie zvládnuteľný. Absolútne kontraindikované je užívanie metotrexátu, leflunomidu, cyklofosfamidu, mykofenolátu, aj keď ste lieky užívala pred časom ( aj súčasnú antikoncepciu), je potrebné dodržať adekvátne obdobie bez tejto liečby.Taktiež je kontraindikované užívanie antimalarík, pri užívaní glukokortikoidov je riziko novorodeneckého hypoadrenalizmu, azatioprin ako ostatné imunosupresíva by mal byť tiež vynechaný, pri malých dávkach boli dokumentované predčasné pôrody, nízka pôrodná hmotnosť, o teratogenite (vývojové poškodenie plodu) u človeka nie sú jednoznačné dôkazy. V podstatne neexistuje liečba bez rizika, je však potrebné individuálne zvážiť risk a benefit, snažiť sa zredukovať na minimum, resp. vynechať liečbu aspoň počas 1. trimestra. Časť pacientiek sa však počas gravidity celkovo cíti lepšie (závislosť ochorenia a hormonálnych zmien, nižšie hladiny estrogénov). Potrebné je časté monitorovanie. Pri súčasnom antifosfolipidovom syndróme sa odporúča užívať malú dávku aspirínu, resp. heparínu. Pri dojčení je kontraindikované užívanie azatioprinu, metotrexátu, cyklofosfamidu, mykofenolátu, taktiež s opatrnosťou užívanie antimalarík (tiež prechádza do materského mlieka, zvyšuje riziko novorodeneckej tzv. jadrovej žltačky). Občasné užitie antiflogistík, nízkych dávok prednisonu,užívanie warfarinu a heparinu je relatívne bezpečné. Počas tehotenstva sa odporúča dodržiavať diétu s redukovaným príjmom kuchynskej soli, kontrolovať hmotnostný prírastok (nadmerný je nežiaduci), dopĺňať príjem vápnika a vitamínu D, ak je to možné, udržiavať pohybové aktivity, nezaťažujúce cvičenie. Čo sa týka užívania intravenóznych imunoglobulínov (IVIG), t.č. sú indikované len pri rezistentnej (nereagujúcej na štandardnú liečbu) forme SLE s lupusovou glomerulonefritídou (postihnutie obličiek), pri tzv. antifosfolipidovom syndróme, pri súčasnej hemolytickej anémii, trombocytopénii, závažných neurologických komplikách. Existujú štúdie, ktoré potvrdzujú úspešnosť podávania IVIG počas tehotenstva, testované boli však na skupine pacientok s anamnézou potratu, antifosfolipidovým syndrómom.ale aj pozitivitou Vašich protilátok. Liečba bola dobre tolerovaná, bez závažných nežiaducich účinkov, zároveň bola potlačená celková aktivita ochorenia,(preukázatelné zníženie hladiny anti Ro/SS-A a anti La/SS-B protilátok, čiže sa zredukuje aj šanca tzv. novorodeneckého lupusu, či vrodeného srdcového bloku-o tom ďalej) . Podľa spektra protilátok, ktoré uvádzate, je tu riziko (prítomnosť anti Ro/SS-A protilátkok, anti La/SS-B protilátkok) tzv. novorodeneckého lupusu, ktorý je podmienený prechodom matkiných autoprotilátok do krvného obehu plodu. U všetkých pacientiek so SLE je zvýšené riziko predčasného pôrodu, vnútromaternicového zaostávania rastu plodu (výhoda, ak viete presný dátum počatia, podľa toho viete presne určiť, či je rast primeraný aktuálnemu gestačnému týždňu), pri pozitivite vyššie uvedených autoprotilátok je riziko vývoja srdcovej blokády, je potrebný pravidelný fetálny echokardiografický monitoring, v prípade potvrdenia blokády včasná liečba, resp. prevencia prechodu do vyššieho stupňa blokády (podávajú sa glukokortikoidy). Čiže určite vo Vašom prípade (pozitivita antiRo/SS-A protilátkok, anti La/SS-B protilátkok) stojí za zváženie aplikácia IVIG ako prevencia vrodeného srdcového bloku, riziko vývoja bez IVIG je štatisticky cca 17%. Štatisticky viac ako 50% žien so SLE má normálny priebeh gravidity a pôrodu. Približne 25% zdravých detí sa narodí predčasne. Riziko spontánneho potratu je asi 20%. Uvedená liečba IVIG je na Slovensku pravdepodobne možná iba v špecializovanom pracovisku (NÚRCH Piešťany), kde by ste aj tak mali byť počas gravidity sledovaná a konzultovaná. Keďže ide o liečbu mimo indikačných kritérií (tzv. off label), je potrebné žiadať súhlas o jej uhradenie zdravotnú poisťovňu, a tiež výnimku na Ministerstve zdravotníctva SR a súhlas Etickej komisie príslušného zdravot. zariadenia, kde Vám bude liečba aplikovaná. V prípade ďalších cielenejšch otázok mi neváhajte napísať znova, prajem veľa šťastia.

Späť