Poradňa lekára

Podozrenie na lupus

Otázka zo dňa: 11. 11. 2012, Meno: Nika
Dobrý deň, Nika. Nie je výnimka, že jeden pacient môže mať súčasne viac ochorení na autoimunitnom podklade, pomerne častá je koincidencia reumatologických autoimunitných ochorení spojivového tkaniva a autoimunitných ochorení štítnej žľazy . Uvádzate, že ste objednaná k reumatológovi, ktorý určite urobí orientačný laboratórny skríning, kde by v prípade možného autoimunitného ochorenia (teda aj SLE,ale aj iných reum.ochorení) mali byť určité odchýlky (možné zmeny v krvnom obraze, zvýšené zápalové markery, príp. pozitivita reumatoidného faktora, charakteristické odchýlky Ig, zníženie určitých frakcií komplementu...)na základe týchto nálezov by sa doplnili ďalšie cielené laboratórne vyšetrenia (potvrdenie/vylúčenie pozitivity autoprotilátok) a to by malo stačiť na potvrdenie/vyvrátenie pridruženej diagnózy. Avšak z klinického obrazu nevyplýva, že by šlo o lupus, alebo iné reumatologické ochorenie. V podstate ani jeden príznak okrem alopécie (ktorá je však sprievodným znakom aj ochorení štítnej žľazy) nezapadá do symptomatológie SLE, čo neznamená, že uvedený stav netreba vydiferencovať. Vzhľadom na súčasnú graviditu súhlasím s postupom, že invazívne vyšetrenia a agresívna liečba by skôr uškodila, ako pomohla, diéta je vhodná (pri dodržaní ostatných režimových opatrení počas gravidity, hlavne primeraný prísun vápnika, železa, kyseliny listovej.) Podľa uvedených faktov vyplýva, že astma je dostatočne kompenzovaná aj bez aktuálnej liečby, tak isto funkcia štítnej žľazy je adekvátna aj bez hormonálnej kontroly. Určite je vhodné ďalšie sledovanie stavu a vydiferencovanie žlčníkovej symptomatológie gastroenterológom.

Späť