Poradňa lekára

otázka

Otázka zo dňa: 28. 8. 2012, Meno: Ing.Miloš Kosík
Dobrý deň , podľa popísaných klinických prejavov ( vysoké teploty, zápaľ pľúc, zápal močových ciest, hepatosplenomegália- čiže zväčšená pečeň a slezina, tachykardia) a celkové prejavy katabolizmu (rapídne schudnutie v krátkom časovom horizonte, celková slabosť) a taktiež už potvrdený kožný lupus by mohlo ísť aj o reaktiváciu ochorenia s postihnutím viacerých orgánových systémov. Dôležitý je údaj o celkovom trvaní zápalu pľúc a močových ciest, o tom, či bol dokázaný nejaký pôvodca infekcie (teda či ide o zápal vyvolaný mikroorganizmami, alebo o sterilný zápal-lupusový-aj keď tu tiež infekcia môže aktivovať vzplanutie SLE), o tom,ako reaguje na konvenčnú liečbu antibiotikami,(pri reaktivácii SLE je potrebné zvládnuť úvodnú fázu ochorenia pulznou liečbou glukokortikoidmi, resp. imunosupresívnou liečbou, antibiotiká nestačia). Z vášho mailu nie je jasné, či ide o bežnú infekciu močových ciest, alebo zápal obličiek-glomerulonefritídu, ktorá je vo vzťahu ku SLE. V rámci diferenciálnej diagnostiky možného SLE je potrebné doplniť vyšetrenie špecifických autoprotilátok, predpokladám, že zápalové parametre sú zvýšené (pri bakteriálnej infekcii ide o vysoké hodnoty sedimentácie (FW), CRP- pri SLE sú tieto hodnoty taktiež zvýšené,ale zväčša v pásme stredných hodnôt), pri potvrdenej glomerulonefritíde by mala byť navrhnutá biopsia s vysokou diagnostickou hodnotou. Na zvládnutie akútnej fázy ochorenia je nevyhnutná hospitalizácia na internom oddelení, resp. uvedeným sa zaoberá Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch- na vyžiadanie (poukázanie spádovým reumatológom)

Späť