Poškodenie obličiek patrí medzi najčastejšie komplikácie lupusu. Zápalovým procesom postihnutá oblička sa nemusí v úvode prejaviť žiadnymi ťažkosťami. Pacient sa cíti dobre, nemá bolesti a len vyšetrenie moču odhalí toto poškodenie. Každý pacient s lupusom by mal mať preto pravidelne vyšetrovaný moč na prítomnosť bielkoviny, červených a bielych krviniek. Pri zdravej obličiek sa tieto nálezy v moči nevyskytujú. Nepoznaný zápal obličiek postupom času vedie k ďalším prejavom, ktoré už signalizujú závažnejšie postihnutie. U pacientov sa zvýrazňuje únava, pridružujú sa opuchy nôh, najmä večer okolo členkov, alebo ráno okolo očí. Často sa zvyšujú hodnoty krvného tlaku, s nimi sa zvyčajne objavujú aj bolesti hlavy. Diagnóza zápalu obličiek pri lupuse sa okrem vyšetrenia moču, stanovuje aj na základe biopsie - to je odobratie vzorky obličky bioptickou ihlou a jej následné vyšetrenie pod špeciálnym mikroskopom, ktoré odhalí typ a závažnosť tohto poškodenia. Včas zahájená liečba a dodržiavanie režimových opatrení vedie k potlačeniu zápalu. Neliečené alebo nedostatočne liečené postihnutie obličiek môže spôsobiť ich postupné zlyhávanie, ktoré u niektorých pacientov môže vyústiť až do potreby hemodialýzy. Pacienti s lupusom a postihnutými obličkami vyžadujú dlhodobé sledovanie nielen u reumatológa, ale pravidelné kontroly aj u nefrológa (špecialistu, ktorý sa venuje ochoreniam obličiek). Pravidelné vyšetrovanie moču odhalí nielen novovzniknuté postihnutie obličiek, ale aj jeho zhoršenie v priebehu lupusu.