Novú nádej pacientom so SLE prináša tzv. biologická liečby. Biologické lieky sú zacielené priamo na zápalovú reakciu, ktorá spôsobuje rozvoj ochorenia. Na liečbu SLE je zatiaľ v tejto skupine dostupný jeden liek - monoklonová protilátka belimumab, ktorá bola len nedávno schválená v Európe a pre slovenských pacientov by mohla byť dostupná v roku 2012. Bude sa využívať v tých prípadoch SLE, ktoré sa nedarí zvládnuť štandardnou liečbou a pretrváva pri nich vysoká aktivita ochorenia. Najväčšou výhodou tohto lieku je, že dokázateľne znižuje aktivitu lupusu aj v prípadoch, kde doterajšia liečba neviedla k dostatočnému potlačeniu prejavov a mala nežiaduce účinky. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky belimumabu patrí nevoľnosť, hnačka a horúčka.

V liečbe SLE prebiehajú rôzne štúdie a v budúcnosti sa možno objavia ďalšie možnosti liečby. Skúmajú sa napríklad možnosti využitia imunoablácie - zničenia existujúceho porušeného imunitného systému či transplantácie krvotvorných buniek.