Lupus

Lupus, celým názvom systémový lupus erytematózus (SLE), je chronické zápalové autoimunitné ochorenie, ktoré má veľmi rozmanité prejavy. Ochorenie môže postihnúť kožu, kĺby, a často aj vnútorné orgány, ako sú napríklad obličky, pľúca, srdce alebo mozog. U každého pacienta sa však ochorenie môže prejavovať inak. Aj keď na lupus neexistuje žiadny liek, ktorý by ho dokázal úplne vyliečiť, súčasné možnosti liečby umožňujú kontrolovať priebeh ochorenia, predchádzať vzniku komplikácií alebo dosiahnuť až vymiznutie príznakov. Priebeh ochorenia však môže byť kolísavý. To znamená, že sa striedajú obdobia, keď je pacient bez ťažkostí s obdobiami vzplanutia choroby. Ochorenie je chronické, a preto si jeho liečba vyžaduje dlhodobú vzájomnú spoluprácu pacienta a lekára.