Systémový lupus erythematosus (SLE) je ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť, je celoživotné a jeho zvládanie si vyžaduje určitú námahu a trpezlivosť zo strany lekára, pacienta i jeho rodiny. Každý pacient by sa mal aktívne spolupodieľať na liečbe svojho ochorenia. Správna liečba vedie k ústupu príznakov SLE a väčšine pacientom umožňuje žiť aktívny život. Vyhliadky pacientov do budúcnosti sa vďaka kvalitnejšej liečbe za posledné roky výrazne zlepšili.

Liečba SLE musí byť komplexná a u každého pacienta individuálne nastavená. Cieľom liečby je potlačenie aktivity ochorenia a udržanie pacienta čo najdlhšie v kľudovom štádiu choroby, tzv. remisii. Spôsoby liečby lupusu možno rozdeliť na všeobecné opatrenia, ktoré zahŕňajú úpravu režimu, farmakologickú a nefarmakologickú liečbu.