Ľudia s lupusom majú vyššie riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody. Okamžite volajte pomoc, ak sa u vás objaví:

 • Silná bolesť na hrudníku (najčastejšie na ľavej strane), ktorá sa obyčajne prejavuje ako pocit silného tlaku alebo pálenia, ktorý môže byť sprevádzaný potením, celkovou slabosťou alebo ťažkosťami s dýchaním
 • Náhla dýchavičnosť
 • Náhla necitlivosť, brnenie, slabosť v končatinách alebo neschopnosť pohybu (paralýza) časti alebo celej jednej strany tela
 • Náhle zmeny videnia, napríklad zahmlené, rozmazané či dvojité videnie, strata zraku jedného alebo oboch očí
 • Záchvat kŕčov
 • Náhle problémy pri rozprávaní alebo porozumení reči
 • Náhla závažná bolesť hlavy bez známej príčiny, ktorá sa prejavuje inak, ako bolesti hlavy v minulosti (keďže bolesť hlavy patrí medzi časté príznaky lupusu) a môže byť sprevádzaná aj nevoľnosťou
 • Náhle vzniknuté závraty, ťažkopádnosť pri pohybe, potácanie sa, mdloby, či strata vedomia

Medzi stavy, pri ktorých síce nie je nutné okamžite volať sanitku, no mali by ste pri nich čo najskôr konzultovať s lekárom, patrí:

 • opakujúca sa bolesť na hrudníku
 • zhoršujúce sa zadýchavanie, ktoré sa objavuje najmä pri námahe
 • jednostranný opuch predkolenia
 • objavenie sa krvi v moči
 • horúčky, pričom ste ale neboli vystavení chrípke alebo prechladnutiu
 • závraty
 • bolesti svalov
 • opuchy nôh, ktoré zvyčajne začínajú okolo členkov
 • akékoľvek nové príznaky alebo keď sa pretrvávajúce prejavy zrazu začnú zhoršovať.