Liekmi spôsobený lupus

Niektoré lieky môžu vyvolať chorobu, ktorá svojimi príznakmi napodobňuje lupus. Najčastejšie sa prejavuje vo forme vyrážok, padaním vlasov, bolesťami, prípadne opuchmi kĺbov, zápalom pohrudnice a únavou. Priebeh tohto ochorenia je zvyčajne miernejší ako u SLE. Medzi najrozšírenejšie látky, ktoré môžu vyvolať lupus, patria niektoré lieky proti srdcovej arytmii (najmä prokaínamid a quinidín) a hydralazín, ktorý sa používa pri liečbe vysokého krvného tlaku. Keď sa liečba týmto liekom preruší, stav sa zvyčajne zlepší.

Neonatálny lupus

Stáva sa to len veľmi zriedkavo, ale niekedy sa môžu protilátky súvisiace s lupusom preniesť z matky na dieťa v maternici. Po pôrode sa u dieťaťa môžu prejaviť vyrážky, ktoré môžu pretrvávať niekoľko mesiacov a potom obyčajne vymiznú bez zanechania trvalého poškodenia. Vo veľmi výnimočných prípadoch sa môžu u novorodencov s lupusom vyvinúť vážne problémy so srdcovým rytmom.

Lupus u mužov

Ochorenie sa u mužov vyskytuje menej často. Jeho prejavy, spôsob liečby a režimové opatrenia sú podobné ako pri lupuse u žien.

Lupus v staršom veku

Lupus sa vo vyššom veku začína zriedkavejšie. Ochorenie vzniká zvyčajne pomaly plazivo. V popredí ťažkostí býva často postihnutie kože, kĺbov, prípadne zápaly pohrudnice. Priebeh ochorenia býva skôr miernejší. Liečba ochorenia závisí od jeho prejavov.