Viete, čo je systemový lupus?

neprekonateľná únava
Lupus, celým názvom systémový lupus erytematózus (SLE), je chronické zápalové autoimunitné ochorenie, ktoré má veľmi rozmanité prejavy. Ochorenie môže postihnúť kožu, kĺby, a často aj vnútorné orgány, ako sú napríklad obličky, pľúca, srdce alebo mozog. U každého pacienta sa však ochorenie môže prejavovať inak.
Október - mesiac povedomia o lupuse
Keď sa povie lupus (celým názvom systémový lupus erythematosus), väčšina ľudí netuší, o čo vlastne ide. Je to pritom závažné, nevyliečiteľné ochorenie, ktoré napáda najmä mladé ženy, môže postihnúť kohokoľvek a prepuknúť celkom nečakane.


Život s lupusom
Lupus je ochorenie, ktoré sa môže prejavovať rôznorodými príznakmi. Aj u jedného a toho istého pacienta sa môže priebeh ochorenia i jeho prejavy meniť. Niekedy budete schopný vykonávať bez problémov všetky bežné aktivity ...
Liečba
Systémový lupus erythematosus (SLE) je ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť, je celoživotné a jeho zvládanie si vyžaduje určitú námahu a trpezlivosť zo strany lekára, pacienta i jeho rodiny. Liečba SLE musí byť komplexná ...
Kedy vyhľadať lekára
Ľudia s lupusom majú vyššie riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody. Okamžite volajte pomoc, ak sa u vás objaví silná bolesť na hrudníku (najčastejšie na ľavej strane), ktorá sa obyčajne prejavuje ako pocit ...